Czym jest ajurweda?

 

bd1ec5c617f074d1a71d541d89faf4ae

 

To system leczenia, który powstał w Indiach około trzech do pięciu tysięcy lat temu. Słowo ajus w sanskrycie oznacza życie a weda wiedza, czyli wiedza o życiu. W tym systemie postrzega się ziemię jako zbudowaną z pięciu elementów: eteru(przestrzeni), powietrza, ognia. wody i ziemi; traktuje się jako przejawy boskości. Owe pięć elementów stanowi podstawę wszystkich rzeczy, od budowy ciała każdego człowieka do smaków pożywienia. Dążenie do równowagi pomiędzy tymi elementami stanowi klucz do utrzymania zdrowia. Ów system medyczny kładzie nacisk na fakt, iż człowiek wywodzi się się z natury. Podkreśla że jesteśmy integralną częścią kosmosu i odpowiadamy za niego. Równowaga kosmosu istnieje w nas samych. Ajurweda jest najstarszym znanym na świecie systemem medycznym. Odnosi się ona nie tylko do praktycznych porad zdrowia, daje ona głębokie zrozumienie miedzy ciałem umysłem duszą i zmysłami. Ajurwedę uważa się za matkę medycyny.Wiedza medyczna zawarta w każdym z działów ajurwedy jest bardzo rozległa aktualna i niezastąpiona zawiera informacje dotyczące nie tylko symptomów, sposobów leczenia, właściwości leczniczych ziół, minerałów, ale też wszystkiego co jest związane ze zdrowiem.Jednym słowem, ajurweda to dynamiczny wzorzec praktycznego i holistycznego systemu leczenia. "Ayus" to nierozerwalny związek ciała, zmysłów, umysłu i duszy. To energia i siła życiowa, jest ona wieczna. Caraka Sutra Sthana:12